7. oktober 2015

Aberdeen har gennemført købet af Frederiksberggade 17 på vegne af fonden Aberdeen Property Nordic Fund 1 SICAV-FIS, der i forvejen ejer flere ejendomme i Danmark, herunder bl.a. strøgejendommen Frederiksberggade 23.

Marc Pamin, fund manager, udtaler:Vi er meget tilfredse med at have suppleret vores ejendomsportefølje med endnu en strøgejendom i Danmark. Fonden ejer i forvejen velbeliggende kvalitetsejendomme i de største byer i Norden, og vi ønsker fortsat at øge vores eksponering i det danske ejendomsmarked.

Købesummen andrager kr. 48 mio., hvilket modsvarer et startafkast på 5%.

Head of Transactions i Danmark, Lars Rasmussen supplerer: "Flere af Aberdeens fonde ønsker at øge volumen af investeringer i særligt det århusianske og københavnske ejendomsmarked. Vi har en langsigtet investeringshorisont og køber ejendomme i de fleste segmenter, men særligt kontor- og strøgejendomme i de nævnte byer er interessante for os. Herudover er vi bl.a. interesseret i at erhverve moderne logistik-ejendomme langs motorvejsnettet i det meste af Danmark.