13. maj 2013

Når de studerende på CBS er til skriftlig eksamen, foregår det ”papirløst” og 100% it-baseret i Aberdeens ejendom på Amager Strandvej. ”Vi annoncerede efter egnede lokaler i Børsen, og valget faldt på Aberdeens ejendom, fordi lokalerne var lige til at gå til, og det er tæt på en Metrostation”, fortæller René Steffensen som er Campus Director på CBS. De mange arbejdsstationer, som betjener op til 700 brugere på samme tid.

”Vi overgår til fuld it-baseret eksamen, som stiller krav til permanente pladser, hvor datasikkerhed og logistik kan styres”, forklarer René Steffensen.  ”Der er tale om et totalt it-baseret eksamensflow – fra forfatter af opgaven til eksamen videre til censor og til karaktergivning, et projekt som CBS har udarbejdet sammen med Aarhus Universitet”, siger René Steffensen.

Eksamenshuset ligger tæt på Metro og lige over for Amager Strandpark, og kommer de studerende på cykel, er der 400 cykel P-pladser. Der er etableret ny hovedindgang med et indbydende velkomst-område med lounge og garderobe.