Herstedvang 10, 2620 Albertslund

Fakta

Sagsnavn:
Herstedvang 10, 2620 Albertslund
Areal:
595 - 2.233 m²
Adresse:
Herstedvang 10
By:
2620 Albertslund
Parkering:
Ja
Leje:
Kr. 250 - 650 pr. m²
Drift:
Lejer betaler herudover bidrag til ejendommens drift, hvilket p.t. udgør kr. 152 pr. m2 p.a.
Varme:
Lejer betaler a conto varme kr. 90 pr. m2 /år
Energimærke:
Depositum:
6 måneders leje
Leje betales:
Kvartalsvis forud
Moms:
Beløb tillægges moms
Lejeregulering:
Årlig regulering i.h.t nettoprisindekset, dog min. 3,0 %
Uopsigelighed:
Efter aftale
Fremlejeret:
Efter aftale
Afståelsesret:
Nej
Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.
Overtagelse:
Efter aftale
Aflevering:
Lejemålene overtages som udgangspunkt nyistandsatte og afleveres i samme stand ved lejers senere fraflytning
Ændringer:
Efter nærmere aftale

EJENDOMMEN

Ejendommen er opført I 1965 med facade i gule sten og lagerbygningerne, der senest har været anvendt til produktion af tryksager er opført i en søjlefri trækonstruktion. Bygningen er forsynet med 4 ledhejseporte, det er muligt at etablere flere porte efter nærmere aftale. I sydgavlen er der en ældre overdækket læsserampe og en nyere sluse. På den østlige side en læssegrav. Foran er der kørsels- og parkeringsareal. Kælder med plads til opbevaring, og med bade- og omklædningsfaciliteter.

LEJEMÅLET

Lager er isoleret og sprinklet og har en loftshøjde på ca. 5 meter i siderne og ca. 7 meter på midten. Lager er opdelt i flere selvstændige haller og kan opdeles i flere lejemål.

Fra lagerdelen er der direkte adgang til præsentabelt kontorafsnit fordelt på 3 etager med næsten identisk indretning. Kontorerne har et godt lysindfald og er primært indrettet som storrumskontor. På øverste etage er der indrettet kantine med anretterkøkken. Ejendommen har endvidere kælder med plads til opbevaring, og hvor der er bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Faciliteter

  • Præsentable kontorer i direkte tilknytning til lager
  • Kælder med plads til arkiv
  • Bade- og omklædningsfaciliteter
  • Lager med hejseporte, overdækket læsserampe, en nyere sluse samt læssegrav

 

Beliggenhed