Herstedvang 10 og 12-14, 2620 Albertslund

Fakta

Sagsnavn:
Herstedvang 10 og 12-14, 2620 Albertslund
Areal:
337 - 4.431 m²
Adresse:
Herstedvang 10
By:
2620 Albertslund
Parkering:
Ja
Leje:
Se mere på herstedvang.dk
Drift:
Lejer betaler herudover bidrag til ejendommens drift, hvilket p.t. udgør kr. 152 pr. m2 p.a.
Varme:
Lejer betaler a conto varme kr. 90 pr. m2 /år
Energimærke:
Depositum:
6 måneders leje
Leje betales:
Kvartalsvis forud
Moms:
Beløb tillægges moms
Lejeregulering:
Årlig regulering i.h.t nettoprisindekset, dog min. 3,0 %
Uopsigelighed:
Efter aftale
Fremlejeret:
Efter aftale
Afståelsesret:
Nej
Vedligeholdelse:
Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.
Overtagelse:
Efter aftale
Aflevering:
Lejemålene overtages som udgangspunkt nyistandsatte og afleveres i samme stand ved lejers senere fraflytning
Ændringer:
Efter nærmere aftale

EJENDOMMEN

Ejendommen er opført I 1965 med facade i gule sten og lagerbygningerne, der senest har været anvendt til produktion af tryksager er opført i en søjlefri trækonstruktion. Bygningen er forsynet med 4 ledhejseporte, det er muligt at etablere flere porte efter nærmere aftale. I sydgavlen er der en ældre overdækket læsserampe og en nyere sluse. På den østlige side en læssegrav. Foran er der kørsels- og parkeringsareal. Kælder med plads til opbevaring, og med bade- og omklædningsfaciliteter.

LEJEMÅLET

Præsentabelt kontorafsnit fordelt på 3 etager med næsten identisk indretning. Kontorerne har et godt lysindfald og er primært indrettet som storrumskontor. På øverste etage er der indrettet kantine med anretterkøkken. Ejendommen har endvidere kælder med plads til opbevaring, og hvor der er bad- og omklædningsfaciliteter.

 

Faciliteter

  • Kælder med plads til arkiv
  • Bade- og omklædningsfaciliteter
  • Lager med hejseporte, overdækket læsserampe, en nyere sluse samt læssegrav

 

Beliggenhed

Kontakt

Billede af Henrik Kehlet

Henrik Kehlet

Deputy Fund Manager

Ring mig op
+45 61 67 10 19

Skriv til mig
henrik.kehlet@aberdeenstandard.com