13. september 2013

Aberdeen indgår i Hjertestarter-netværket, og i praksis betyder det, at vagtcentralen og/eller alarmcentralen oplyser vores adresse ved hjertestop i nærheden. Personen, der yder førstehjælp på stedet bliver guidet af vagtcentralen/alarmcentralen hen til vores kontor.

Hjertestarter-netværket er nonkommercielt og TrygFonden står for vedligeholdelsen af databasen.

www.hjertestarter.dk/Hjertestart

Download app som viser vej til over 6800 registrerede hjertestartere

http://itunes.apple.com/dk/app/trygfonden-hjertestart/id534529602?mt=8