22. juni 2016

Aberdeen er vokset internationalt og i erkendelsen af, at vores styrke ligger i den strategiske forvaltning af ejendomme, er den operationelle ejendomsadministration i Norden outsourcet til CBRE. I Danmark er det sket pr. 17. juni 2016.

”Vores ejendomsadministratorer er flyttet med opgaverne til CBRE, og for de fleste af vores lejere betyder det, at deres kontakter stadig vil være de samme personer, men at de fremover vil modtage skrivelser fra CBRE”, udtaler Bjarke Cloos, Head of Asset Management i Danmark og fortsætter:

”Vi tror på, at det er i vores investorers interesse, at vi overlader selve ejendomsadministrationen til en specialist på området, og at vi koncentrerer os om at forvalte ejendomme på det strategiske plan. På den måde kan vi levere det bedste resultat til vores investorer”.

Overdragelsen af opgaver indenfor ejendomsadministration til CBRE vil ske gradvist og være fuldt implementeret i september 2016.