1. juli 2013

Efter mere end 10 år i Aberdeens ejendom på Strandvejen 125 i Hellerup, flytter Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S  til nyt domicil i Aberdeens ejendom på Rundforbivej i Nærum. "Vi er yderst glade for, at det er lykkedes at finde et nyt og attraktivt domicil til vores virksomhed. Processen med at finde det helt rigtige sted har involveret både interne og eksterne rådgivere og Aberdeen. Og resultatet kan vi alle være stolte af. At vi flytter til en ejendom med samme ejer og forvalter som i vores nuværende domicil, ser vi som et yderligere plus", udtaler Lars Gundorph, adm. direktør i Willis.